LAPSI- JA PERHETYöN PERUSTUTKINTO

LASTENOHJAAJA

Yleistä
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto on humanistisen ja kasvatusalan toisen asteen ammatillinen tutkinto, joka antaa valmiudet alan jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Koulutamme lastenohjaajia sekä nuorten päiväopintoina (opetussuunnitelmaperusteisesti tai yhdistelmätutkintona) että monimuoto-opintoina aikuisille (näyttötutkintoperusteisesti).

Tutkinnon suorittanut lastenohjaaja osaa toimia varhaispedagogisten periaatteiden mukaan erilaisissa kasvatus- ja ohjausalan työtehtävissä; seurakunnan lapsi-, varhaisnuoriso- ja perhetyössä, kunnallisessa ja yksityisessä päivähoidossa, esiopetuksessa ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa, leireillä sekä lastensuojelun työympäristöissä. Lastenohjaajan ydinosaamista ovat pedagoginen ja arvo-osaaminen sekä perheiden kanssa tehtävä työ.

Lapsi- ja perhetyön tutkinnon perusteet


LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 180 osp 14.8.2017 - 20.5.2020

Koulutuksen toteutus

Tutkinto voidaan suorittaa:


- opetussuunnitelmaperusteisena (3v), ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä. Ylioppilailla ja ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla koulutus kestää 2 vuotta

- yhdistelmätutkintona lapsi- ja perhetyön perustutkinto/lukio/yo-tutkinto yhteistyössä Kaustisen musiikkilukion tai Vetelin lukion kanssa

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi työkokemus ja koulutus. Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista.Kustannukset

Koulutus kuuluu opintososiaalisen tuen piiriin. Opetus ja lounas ovat opiskelijalle lähiopetuspäivinä maksuttomia. Asumisoikeuden saaneilla maksuttomia ovat lisäksi asuminen kahden hengen huoneissa, aamupala ja päivällinen koulupäivinä. Oppimateriaalit ja opiskeluun liittyvät matkakulut opiskelija kustantaa itse. Opintoihin voi saada opintotukea, josta tarkempia tietoja saa Kelalta (www.kela.fi).

Hakeutuminen koulutukseen

Lastenohjaajakoulutukseen haetaan vuosittain yhteishaun kautta. Yhteishaku on 21.2.-14.3.2017
Hakemus täytetään osoitteessa: www.opintopolku.fi

Tietoja yhteishausta saa peruskoulun opinto-ohjaajilta sekä työvoimatoimistoista.

HUOM! LISÄHAKU 21.7.2017 SAAKKA. HAE HAKULOMAKKEELLA SUORAAN OPISTOLLE!Pääsy- ja soveltuvuuskoe

Hakijoiden on osallistuttava pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, joka järjestetään Kaustisen Evankelisella Opistolla pe 4.8.2017.


Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu 1) valintahaastatteluista, sisältäen psykologin testin (60€) sekä 2) ryhmätilanteesta. Osassa 1 arvioidaan hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta (pisteytys 0-5) ja
osassa 2 arvioidaan hakijan sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista (pisteytys 0-5).Terveydentilavaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa
Oppilaitoksessa noudatetaan 1.1.2012 voimaan tullutta ns. SORA lainsäädäntöä, joka koskee mm. opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä ja opiskeluoikeuden peruuttamista. Katso lisätietoja.LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO NÄYTTÖTUTKINTONA 14.8.2017 – 24.5.2019


Koulutuksen toteutus

Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena siten, että lähiopetusta on 2 - 4 pv/kk, työssäoppimista sekä itsenäistä työskentelyä. Tutkinnon suorittajalle laaditaan valmistavaan koulutukseen henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Osa lähiopetuksesta voidaan järjestää muullakin paikkakunnalla.

Ammattitaito arvioidaan käytännön työtilanteissa todellisessa työympäristössä. Tutkinto on valmis kun kaikki tutkintotilaisuudet on hyväksytty.


Pääsyvaatimukset

Koulutus soveltuu aikuiselle, jolla on:
- suoritettuna peruskoulun tai lukion oppimäärä
- työkokemusta alalta

Kustannukset

Koulutus kuuluu opintososiaalisen tuen piiriin. Opetus ja lounas ovat opiskelijalle lähiopetuspäivinä maksuttomia. Oppimateriaalit ja opiskeluun liittyvät matkakulut tutkinnon suorittaja kustantaa itse.
Lisäksi peritään näyttötutkintomaksu 58€, joka tilitetään OPH:lle.

Hakeutuminen koulutukseen

Haku 21.7.2017 mennessä hakulomakkeella, jonka voit tulostaa tästä tai pyytää opistolta. Lisää hakemuksen liitteeksi kopiot koulu- ja työtodistuksista ja lähetä ne opistolle postitse.

Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin, jotka järjestetään opistolla pe 4.8.2017

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu 1) valintahaastatteluista, sisältäen psykologin testin (60€) sekä 2) ryhmätilanteesta. Osassa 1 arvioidaan hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta (pisteytys 0-5) ja
osassa 2 arvioidaan hakijan sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista (pisteytys 0-5).