AMMATILLINEN KOULUTUS

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto on 1.8.2018 alkaen Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, jonka varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalasta voit valmistua lastenohjaajaksi!

Hieronnan ammattitutkinto järjestetään päiväopetuksena ja työelämälähtöisesti.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon opinnot järjestetään monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta 5-10 pv/kk (arkipäivinä), itsenäisiä oppimistehtäviä, verkko-opintoja sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista noin 2-4 viikkoa/tutkinnon osa. Osaaminen hankitaan työelämässä ja osoitetaan aidoissa työtilanteissa näytöillä.

Ammatillinen perustutkinto ja ammattitutkinto:

Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen ja valmistavan koulutuksen sisältö suunnitellaan yksilöllisesti.