KASVATUS- JA OHJAUSALAN AMMATTITUTKINTO

Kaustisen Opistolla voit opiskella koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaksi,
perhepäivähoitajaksi, ohjauksen osaamisalan sekä kasvatuksen osaamisalan.

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN OSAAMISALA
Tutkintonimike: Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden
ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

PERHEPÄIVÄHOIDON OSAAMISALA
Tutkintonimike: Perhepäivähoitaja

Perhepäivähoitaja voi työskennellä julkisten tai yksityisen varhaiskasvatusorganisaation palveluksessa tai yrittäjänä.

OHJAUKSEN OSAAMISALA
Ohjausosaamisen vahvistaminen, ei erillistä tutkintonimikettä. Ohjauksen osaamisalan suorittanut voi työskennellä vaativissa ja syvällistä osaamista edellyttävissä kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä.

Ohjauksen osaamisalan suorittanut hallitsee vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita eri-ikäisten kanssa.
Hän osaa ohjata yksilöitä ja ryhmiä sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssään. Hän toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

KASVATUKSEN OSAAMISALA
Varhaiskasvatusosaamisen vahvistaminen, ei erillistä tutkintonimikettä. Kasvatuksen osaamisalan suorittanut voi työskennellä vaativissa ja syvällistä osaamista edellyttävissä kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä.

Kasvatuksen osaamisalan suorittaja kykenee toimimaan uusimpien kasvatus- ja ohjausalan tavoitteiden ja säädösten mukaisesti erityisesti varhaiskasvatuksessa. Hän osaa hyödyntää monipuolisesti erilaisia työmenetelmiä ja kykenee toimimaan vaativissakin ympäristöissä moniammatillisessa yhteistyössä.

Opinnot
Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen ja valmistavan koulutuksen sisältö suunnitellaan yksilöllisesti.

Opinnot järjestetään monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta 5-10 pv/tutkinnon osa (arkipäivinä), itsenäisiä oppimistehtäviä, verkko-opintoja sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Osaaminen hankitaan työelämässä ja osoitetaan aidoissa työtilanteissa näytöillä.

Hakeutuminen koulutukseen
Pääsyvaatimuksena on alalle soveltuva ammatillinen perustutkinto ja/tai vähintään kolmen vuoden alan työkokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä tai muista ohjaus- ja kasvatusalan tehtävistä sekä riittävä terveydentila ja soveltuvuus alalle.

Koulutukseen on jatkuva haku.
Haku: sähköisellä lomakkeella Wilmassa

Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

Lisätietoa tutkinnon perusteista Opetushallituksen sivuilla.

Terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa
Oppilaitoksessa noudatetaan 1.1.2012 voimaan tullutta ns. SORA lainsäädäntöä, joka koskee mm. opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä ja opiskeluoikeuden peruuttamista. Lisätietoja.
Katso video
Kasvatus- ja ohjausalan opintoihin sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, joten opiskelijan on ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esitettävä rikostaustaote.