KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala

LASTENOHJAAJA

Katso esite

Yleistä
Lastenohjaaja huolehtii lapsen kokonaisvaltaisesta kasvatuksesta ja hyvinvoinnista. Hän tukee lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä edistää lapsen osallisuutta ja yhteisöllisyyden kokemusta. Hän ohjaa lasta tai lapsiryhmää käyttäen erilaisia ilmaisukeinoja ja ohjausmenetelmiä ja toimii erilaisissa elämäntilanteissa olevien lasten ja perheiden kanssa.
Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalassa voi oman valintansa mukaan erikoistua toimimaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työympäristössä.
Kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinnon opintoihin sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, joten opiskelijan on ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esitettävä rikostaustaote.

Tutustu myös kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin.

Opiskeluaika

Opinnot kestävät keskimäärin 1,5-3 vuotta. Opiskelun pituuteen vaikuttavat aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, jolloin henkilökohtainen opiskeluaika voi olla lyhyempi.

Koulutuksen toteutus
Tutkinnon laajuus on 180 osp. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aikaisempi työkokemus ja koulutus. Opinnot suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Koulutus toteutetaan Seurakuntaopiston Kaustisen kampuksella sekä aidoissa työelämän ympäristöissä. Opintoihin kuuluu myös verkko-opintoja. Opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa yhdistelmätutkinto kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto/lukio/yo-tutkinto yhteistyössä Kaustisen musiikkilukion kanssa.

Tutkinnon muodostuminen

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala

- Pakolliset tutkinnon osat 85 osp
Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 15 osp
Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp
Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen, 30 osp

- Osaamisalan pakolliset valinnaiset tutkinnon osat 20 - 25 osp
Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö, 20 osp
Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristössä, 25 osp

- Valinnaiset tutkinnon osat 35 osp
Ilmaisun ohjaaminen, 20 osp
Liikkumisen ohjaaminen, 15 osp
Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen, 20 osp
Tukea tarvitsevien ohjaaminen, 20 osp
Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen, 15 osp
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5osp

- Yhteiset tutkinnon osat 35 osp


Kustannukset
Koulutus kuuluu opintososiaalisen tuen piiriin. Opetus ja lounas ovat opiskelijalle lähiopetuspäivinä maksuttomia. Asumisoikeuden saaneilla maksuttomia ovat lisäksi asuminen kahden hengen huoneissa, aamupala ja päivällinen koulupäivinä. Oppimateriaalit ja opiskeluun liittyvät matkakulut opiskelija kustantaa itse. Opintoihin voi saada opintotukea, josta tarkempia tietoja saa Kelalta (www.kela.fi).

Hakeutuminen koulutukseen
Koulutukseen haetaan vuosittain yhteishaun kautta tai jatkuvan haun kautta.
Yhteishaku on vuosittain helmi-maaliskuussa. Hakemus täytetään osoitteessa: www.opintopolku.fi

Jatkuva haku
Terveydentilavaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa

Oppilaitoksessa noudatetaan 1.1.2012 voimaan tullutta ns. SORA lainsäädäntöä, joka koskee mm. opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä ja opiskeluoikeuden peruuttamista. Lisätietoja.
Katso video
Kasvatus- ja ohjausalan opintoihin sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, joten opiskelijan on ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esitettävä rikostaustaote.