KOULUNKäYNNIN JA AAMU- JA ILTAPäIVäTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Yleistä

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto on sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattitutkinto, joka antaa kelpoisuuden toimia koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana erilaisissa opetuksen ja kasvatuksen toimintaympäristöissä. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo aiempaa koulutusta ja työkokemusta ohjaus- ja kasvatusalan tehtävistä tai alalle aikoville.

Ammattitutkinto voidaan suorittaa joustavasti ja se on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli on toiminut laaja-alaisissa alan työtehtävissä pitkään. Tällöin tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito näytöissä tutkinnon osa kerrallaan (maksullinen). Ammattitutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin.

Tutkinnon sisältö
Tutkinnon rakenne ja ammattitaitovaatimukset on vahvistettu valtakunnallisissa tutkinnon perusteissa (2011).

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta (1-4).

Pakolliset tutkinnon osat:
1. Ammatissa toimiminen
2. Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
3. Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
4. Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Lisätietoa tutkinnon perusteista Opetushallituksen sivuilla olevasta PDF:stä.


Koulutuksen toteutus

Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen ja valmistavan koulutuksen sisältö suunnitellaan yksilöllisesti. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta 4-6 pv/kk (arkipäivinä), itsenäisiä oppimistehtäviä, verkko-opintoja sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista noin 2-4 viikkoa/tutkinnon osa. Osaaminen hankitaan työelämässä ja osoitetaan aidoissa työtilanteissa näytöillä.

Kustannukset
Opintomaksu 580€

Muut kustannukset
Lisäkustannuksia voi muodostua opintoretkistä ja materiaalikuluista (kirjat, monisteet jne) sekä kulkemisesta aiheutuneet kuluista.
Opistolla on lisäksi mahdollisuus ruokailla ja majoittua lähiopetuspäivinä. Asumisen ja ruokailun kustannuksista saat lisätietoa opiston toimistosta.

Hakeutuminen koulutukseen
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintokoulutus soveltuu 18 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet alan työtehtävistä tai joilla on alan työkokemusta.

Koulutukseen on jatkuva haku

Seuraava koulutus alkaa 15.8.2018. Haku: hakulomakkeella
Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.


Terveydentilavaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa

Oppilaitoksessa noudatetaan 1.1.2012 voimaan tullutta ns. SORA lainsäädäntöä, joka koskee mm. opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä ja opiskeluoikeuden peruuttamista. Lisätietoja.
Katso video
Kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinnon opintoihin sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, joten opiskelijan on ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esitettävä rikostaustaote.