LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO

Lasten ja nuorten erityisohjaaja

Yleistä
Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon suorittanut toimii vaativissa kasvatus-, ohjaus- ja organisointitehtävissä.

Työalueina ovat lapsi- ja nuorisotyö erilaisissa toimintaympäristöissä, joita voivat olla mm. päivähoito, lapsi- ja perhetyö, nuorisotyö, koulu, aamu- ja iltapäivätoiminta, laitokset ja sairaalat, kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminta, erityisryhmien työpajat ja toimintakeskukset, kansalais- ja järjestötoiminta sekä alan yritykset.

Tutkinnon sisältö
Tutkinnon rakenne ja ammattitaitovaatimukset on vahvistettu valtakunnallisissa tutkinnon perusteissa (2012). Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta (1-3) ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (4-7). Toisen valinnaisen tutkinnon osan on oltava joko 4 tai 5. Koko tutkinto koostuu vähintään viidestä tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat:
1. Ammatillinen toiminta lasten ja nuorten erityisohjauksessa
2. Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen
3. Kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä

Valinnaiset tutkinnon osat (joko osa 4 tai 5 valittava):
4. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
5. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
6. Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta
7. Yrittäjänä toimiminen

Koulutuksen toteutus
Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen ja valmistavan koulutuksen sisältö suunnitellaan yksilöllisesti. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta 4-6 pv/kk (arkipäivinä), itsenäisiä oppimistehtäviä, verkko-opintoja sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista noin 2-4 viikkoa/tutkinnon osa. Osaaminen hankitaan työelämässä ja osoitetaan aidoissa työtilanteissa näytöillä.

Kustannukset
Opintomaksu 650€


Muut kustannukset

Lisäkustannuksia voi muodostua opintoretkistä ja materiaalikuluista (kirjat, monisteet jne) sekä kulkemisesta aiheutuneet kuluista.
Opistolla on lisäksi mahdollisuus ruokailla ja majoittua lähiopetuspäivinä. Asumisen ja ruokailun kustannuksista saat lisätietoa opiston toimistosta.

Hakeutuminen koulutukseen
Pääsyvaatimuksena on alalle soveltuva ammatillinen perustutkinto ja/tai vähintään kolmen vuoden alan työkokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä tai muista ohjaus- ja kasvatusalan tehtävistä sekä riittävä terveydentila ja soveltuvuus alalle.

Koulutukseen on jatkuva haku


Seuraava koulutus alkaa 15.8.2018. Haku:hakulomakkeella
Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

Lisätietoa tutkinnon perusteista Opetushallituksen sivuilla olevasta PDF:stä.

Terveydentilavaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa
Oppilaitoksessa noudatetaan 1.1.2012 voimaan tullutta ns. SORA lainsäädäntöä, joka koskee mm. opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä ja opiskeluoikeuden peruuttamista. Lisätietoja.
Katso video
Kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinnon opintoihin sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, joten opiskelijan on ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esitettävä rikostaustaote.