TYöPAIKALLA JäRJESTETTäVä KOULUTUS

Työpaikalla järjestettävä koulutus on työpaikalla käytännön työtehtävissä järjestettävää tavoitteellista ja ohjattua koulutusta. Työpaikalla on oltava riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö. Työpaikan täytyy myös täyttää työturvallisuuslain (738/2002) vaatimukset.

Työelämässä oppiminen suunnitellaan keskeisten työtehtävien, mahdollisten muiden osaamisen hankkimisten, näyttöjen ajankohtien ja sisältöjen sekä tarvittavien ohjaus- ja tukitoimien osalta yhdessä opiskelijan, työnantajan edustajan ja koulutuksen järjestäjän kanssa. Työpaikalla nimetään opiskelijalle työpaikkaohjaaja. Työelämässä oppimisesta sovitaan joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Koulutussopimuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Opiskelija ei ole työsuhteessa eikä saa palkkaa. Koulutussopimus tehdään opiskelijan yksilöllisen tarpeen mittaiseksi. Koulutussopimuksella voidaan suorittaa tutkinnon osa tai osia tai pienempiä kokonaisuuksia.

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla opiskelulla. Oppisopimusopiskelija saa palkkaa alan työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella ja viikoittaisen työajan tulee olla vähintään 25 tuntia. Oppisopimuskoulutuksena voidaan suorittaa koko ammatillinen tutkinto tai pienempiä kokonaisuuksia.

TIETOA TYÖPAIKKAOHJAAJILLE

Vastuullinen työpaikkaohjaaja opettaa ja ohjaa opiskelijaa työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana. Opisto perehdyttää työpaikkaohjaajan ohjaukseen ja arviointiin. Työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyvissä kysymyksissä auttaa opiskelijan ohjaava opettaja.

Työpaikkaohjaajan materiaalipankkiin pääset tästä

Materiaalia työpaikkaohjaajille:

Opetussuunnitelmien ePerusteet

Ohjaan.fi

Oppisopimus ja koulutussopimus

Työelämässä oppimisen muistilista

Osaamisen arviointiopas