HANKKEET

Seurakuntaopisto on aktiivinen hanketoimija. Hankekokemusta on kertynyt useista eri hankkeissa, joissa olemme keskittyneet muun muassa tutkinnon perusteiden uudistamiseen, opiskelijaksi ottamisen, osaamisperusteisuuden sekä opiskelijahyvinvoinnin prosesseihin ja kansainvälistymiseen.