LIIKKUVA OPISTO

Liikkuva Opisto 1.8.2019-30.6.2020

Opiston tavoitteena osana Liikkuva opiskelu -toimintaa on:
- integroida liikkuminen opintoihin ja osaksi koko lukuvuoden toimintaa
- osallistaa opiskelijat jakamalla heille vastuuta esimerkiksi liikuntatuntien suunnittelusta
- lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta opiskelupäivän aikana
- lisätä tietoa liikunnan terveysvaikutuksista
- kannustaa opiskelijoita lisäämään arkiliikuntaa ja liikkumista vapaa-ajalla sekä kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja
- pitkän tähtäimen tavoitteena lisätä opiskelijan kykyä vahvistaa opiskelu- ja työhyvinvointia sekä olla esimerkki ja aktiivinen liikuttaja kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisena

Lisätietoja:
Hanketyöntekijä Henna Harju, 040 508 9768