PääTTYNEET HANKKEET

- Hyvin tekemistä länteen 2019
Hankkeen tavoitteena oli työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinnan kehittäminen. Hanketta koordinoi Salon seudun koulutuskuntayhtymä.

- Parvessa parempi 2 (2018-2019)
Hankkeen tavoitteena oli kehittää yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä edistää osallisuutta. Hanketta koordinoi Kpedu.

- Hyvin tekemistä länteen (2018)
Hankkeen tavoitteena oli työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinnan kehittäminen. Hankkeen aikana päivitettiin yhdessä työelämän kanssa työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytäntöjä, ohjeita ja lomakkeita. Hanketta koordinoi Salon seudun koulutuskuntayhtymä.

- REKO - Reformia kohti (2017)
Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa käytäntöjä, jotka tukevat yhtenäistä tapaa suorittaa tutkinto. Hankkeen aikana on muun muassa kehitetty digitaalisia oppimisratkaisuja, päivitetty hakeutumisvaiheen ja opiskelijaksi ottamisen toimintaprosesseja, toteutettu nuorten ja aikuisten koulutusten yhdistämistä soveltuvin osin ja vahvistettu pedagogista johtajuutta. Hanketta koordinoi Vamia.

- Parvessa parempi (2017)
Hankkeen aikana on muun muassa kehitetty opettajien tutor-osaamista sekä vahvistettu opiskelijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä mm. kehittämällä opiskelijakunta- ja asuntola –toimintaa sekä opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia. Hanketta koordinoi Kpedu.

- Osaamispro (2016-2017)
Hankkeen tavoitteena oli osaamisen arviointi ja hankkeen aikana on muun muassa kehitetty itsearvioinnin digitaalinen menetelmä. Hanketta koordinoi Haapaveden Opisto.

- Optimaalista ohjausta (2015-2016)
Hankkeen tavoitteena oli opinto-ohjauksen ja tukipalvelujen kokonaisvaltainen kehittäminen sekä valintaperusteiden ja järjestelmien käyttöönoton tuki. Hanketta koordinoi Sedu.

- ETOS - erityisopiskelijan työvaltaiset yksilölliset osaamispolut (2016)
Hankkeen tavoitteena oli erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden läpäisyn parantaminen ja keskeytysten vähentäminen. Hanketta koordinoi Kanneljärven opisto.

- TUTKE2 - uudistettujen perustutkintojen perusteiden toimeenpano (2015)
Hankkeen tavoitteena oli yksilöllisten ja joustavien osaamisperusteisten oppimisprosessien kehittäminen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessien kehittäminen. Hanketta koordinoi Sedu.

- Oppimisen SULO - Sulatetulla oppimisella opiskelijalähtöisiä opintoja (2014-2015)
Hankkeen tavoitteena oli opettajien osaamisen kehittäminen sekä opiskelijan työssäoppimisen ohjaamistapojen tehostaminen. Hanketta koordinoi Kpedu.

- JOBI3 (2013-2015)
Hankkeen tavoitteena oli tutkintojen toimeenpano ja siihen liittyen koulutuksenjärjestäjien toiminnan laadun ja toimintajärjestelmien kehittäminen sekä työelämälähtöisten ja osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toteutumisen edistäminen. Hanketta koordinoi Seinäjoen koulutuskuntayhtymä.