KANSAINVäLINEN OPISKELIJAVAIHTO

Bridge Builders – Guiding and Educating as Cross Cultural


Kansainvälinen työssäoppiminen/Learning by Working

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa työssäoppimisjakso ulkomailla eri opistojen välisen yhteishankkeen kautta. Kansainvälinen työssäoppimisjakso on osa opintoja. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella eri opistoista.

Vaihtomaina ovat:
- Belgia
- Espanja
- Hollanti
- Italia
- Pohjois-Irlanti
- Portugali
- Ruotsi
- Saksa
- Slovenia
- Unkari
- Viro

Valintakriteereinä ovat seuraavat asiat:
- täysi-ikäinen vaihtoon lähtiessä, erityistuella matkustavilla tästä voidaan joustaa
- motivaatio
- opintomenestys (erityisesti aiemmat työssäoppimisjaksot)
- riittävä kielitaito
- vuorovaikutustaidot
- yhteistyötaidot
- elämänhallintataidot ja tasapainoinen elämäntilanne
- viimeisen vuoden opiskelijat etusijalla

Ensimmäisen vuoden opiskelija voidaan valita, mikäli pidemmälle opinnoissaan edenneitä hakijoita ei ole tarpeeksi. Vaihtoon voi lähteä myös tutkinnon suorittaja. Työssäoppimispaikkaan ulkomaille lähdetään yleensä pareittain. Pari tulee yleensä jostakin muusta opistosta kuin omasta.

Kansainvälisen vaihdon hakuajat ovat kahdesti vuodessa syksyllä ja keväällä.
Hakuajoista ja vaihtoon liittyvistä asioista ilmoitetaan tarkemmin KV-vaihdon omilla sivuilla


Opiskelija:
1) keskustele ensiksi ryhmänohjaajan kanssa vaihtosuunnitelmistasi
2) mikäli sinulla on edellytyksiä lähteä kansainväliseen vaihtoon; voidaan sinua suositella kv-yhdyshenkilölle
3) suositusten perusteella kv-yhdyshenkilö vie hakutiedot valintakokouksen.
4) hakuvaiheessa saat tarvittavan infon kv-yhdyshenkilöltä
5) saatuasi tiedon valinnasta kv-yhdyshenkilö perehdyttää sinut ennakkotehtäviin, sopimuksiin sekä työssäoppimisjaksoon liittyviin tehtäviin ja arviointiin.
6) kansainvälisen työssäoppimisen edellytyksenä on, että osallistut valmentaviin opintoihin, jotka järjestetään yhteistyössä hankkeessa olevien opistojen kesken. Opinnot toteutetaan ennen työssäoppimisjaksolle lähtemistä.
7) rahoitus järjestetään hankkeen kautta ja myönnettävä tuki määräytyy kohdemaan mukaan.
8) voit myös anoa tukea KELA:lta ulkomailla suoritettavan työssäopppimisjaksonsa ajaksi. Tukea annetaan silloin, kun työssäoppimisjakso kestää vähintään kaksi kuukautta ja sitä voi saada muun muassa ulkomaan asumislisään, opintorahaan ja opintolainatakaukseen.

Hakulomake