OPINTOJEN KUSTANNUKSET JA OPINTOSETELI

Opintolinjojen opiskelukustannukset

Opintolinjojen opiskelukustannukset on mainittu ao. opintolinjan esittelyn yhteydessä. Opiskelija voi valita, maksaako pelkästä opetuksesta, liittääkö mukaan lounaan ja päiväkahvin opiskelupäivinä vai asuuko Opistolla ja liittää mukaan niin majoituksen kuin täysihoitoruokailutkin opiskelupäivinä.

Opintolinjoilla opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa siten opintotukeen. Lisätietoja opintotuesta Kelalta. Aikuiset voivat saada koulutukseen koulutustukea.

Opintosetelillä opiskelemaan?

Opintoseteliä voi hakea vapaan sivistystyön opintolinjojen opiskelumaksuihin. Opintoseteliä haetaan Opistolta erillisellä lomakkeella. Opetushallitus myöntää opintoseteliavustukset opistoille vuosittain, joten Kaustisen Evankelisen Opiston mahdollisuus Opintosetelin myöntämiseen opiskelijalle riippuu OPH:n rahoituspäätöksestä.

Opintosetelillä voi kattaa opiskelumaksuja joko kokonaan tai osittain. Opintoseteliä voi anoa tutkintoon johtamattomaan ja pitkäkestoiseen (laajuus väh. 8 opintoviikkoa) koulutukseen. Kaustisen Evankelisella Opistolla näitä ovat:

- Kaustisen kansanmusiikkilinja
- Personal Trainer -koulutus (päiväopintoina, ma-pe)

Opintoseteli voidaan myöntää:

- Maahanmuuttajalle, jolla on kotikunta Suomessa.
- Työttömälle työnhakijalle, joka on ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä.
- Alhaisen pohjakoulutuksen omaavalle henkilölle, jolla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta.
- Oppimisvaikeuksia kokevalle henkilölle. Määrittelyn lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista. Oppilaitos ja opiskelija arvioivat yhdessä edellytykset opintojen aloittamiseen ja opintosetelin myöntämiseen tällä perusteella.
- Peruskoulunsa päättäneelle ilman jatkokoulutuspaikkaa olevalle alle 20-vuotialle nuorelle tai alle 25-vuotiaalle yhteiskuntatakuun piirissä olevalle nuorelle.


Opintosetelin hakeminen:

Hae normaalin hakumenettelyn kautta linjalle opiskelemaan ja pyydä sitten Opistolta opintosetelihakemuslomaketta. Rehtori tekee hakemuksen ja haastattelun pohjalta päätöksen opintosetelin myöntämisestä. Lisätietoja opintosetelistä ja sen hakemisesta saat Opistolta.