PERSONAL TRAINER -KOULUTUS

17.8.-18.12.2020

Personal Trainer –koulutus antaa valmiudet yksilöiden ja ryhmien kunto-ohjaukseen ja taidon suunnitella liikuntaohjelmia erilaisille asiakkaille. Koulutus antaa tiedot oman yrityksen tai toiminimen perustamiseksi.

Koulutus noudattaa Auktorisoitu Personal Trainer -ohjelman (APT®) mukaista opetussuunnitelmaa. Koulutuksen päätyttyä ja kolmen vuoden työkokemuksen tai 2400 ohjatun PT-tunnin jälkeen voi hakea auktorisoidun Personal Trainerin APT® tunnistusta Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten toimialajärjestö SKY:ltä.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet:

- Ammatillinen toiminta
- Terveyden edistäminen
- Harjoitusvaikutus, harjoittelun suunnittelu ja ohjaaminen
- Fyysisen kunnon harjoittaminen
- Terveys- ja kuntokartoitukset sekä testit
- Anatomia ja fysiologia
- Liikunnan didaktiikka ja eri lajien tekniikat
- Teippaus
- Ensiapu 1 -kurssi

Opinnot koostuvat luennoista, määrättyyn oppimateriaaliin perehtymisestä, tehtävien tekemisestä, käytännön ohjausharjoittelusta oman asiakkaan kanssa sekä näyttökokeista.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan päiväopintoina ma-pe. Lähiopetusta sekä työssäoppimista on neljänä tai viitenä päivänä viikossa ja opintoja voi olla myös viikonloppuna, max 1 viikonloppu/kuukausi.

Opintomaksut ja opintojen rahoitus

Opetusmaksu on 65 €/viikko.
Lisäksi tulevat esim. eri liikuntamuodoista aiheutuvat kustannukset (kuten kuntosalikortti, uintimaksu) testeistä aiheutuvia kuluja sekä oppimateriaalikulut (kirjat, monisteet).

Opistolla on mahdollisuus ruokailla ja majoittua opintojen ajan.
20 €/lounas (5 pv)
62 €/sis. lounas (5 pv), aamiainen (4 pv) ja majoitus 2hh:ssa

Opinnot ovat päätoimisia ja oikeuttavat opinto-/aikuiskoulutustukeen. Lisätietoja opintotuesta: www.kela.fi/opiskelijat ja aikuisopiskelijatuesta http://www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille/


Hakeutuminen opintoihin

Kaikki liikunta- ja terveysalasta kiinnostuneet voivat hakea koulutukseen. Etusijalla ovat hakijat, joilla on terveys- tai liikunta-alan kokemusta tai koulutus.

Haku 31.5.2020 mennessä.
Sähköisellä hakulomakkeella Wilmassa
tai Opistolle lähetettävällä hakulomakkeella.