PERSONAL TRAINER -KOULUTUS

Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2020

Personal Trainer –koulutus antaa valmiudet yksilöiden ja ryhmien kunto-ohjaukseen ja taidon suunnitella liikuntaohjelmia erilaisille asiakkaille. Koulutus antaa tiedot oman yrityksen tai toiminimen perustamiseksi.

Koulutus noudattaa Auktorisoitu Personal Trainer -ohjelman (APT®) mukaista opetussuunnitelmaa. Koulutuksen päätyttyä ja kolmen vuoden työkokemuksen tai 2400 ohjatun PT-tunnin jälkeen voi hakea auktorisoidun Personal Trainerin APT® tunnistusta Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten toimialajärjestö SKY:ltä.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet:

- Ammatillinen toiminta
- Terveyden edistäminen
- Harjoitusvaikutus, harjoittelun suunnittelu ja ohjaaminen
- Fyysisen kunnon harjoittaminen
- Terveys- ja kuntokartoitukset sekä testit
- Anatomia ja fysiologia
- Liikunnan didaktiikka ja eri lajien tekniikat
- Teippaus
- Ensiapu 1 -kurssi

Opinnot koostuvat luennoista, määrättyyn oppimateriaaliin perehtymisestä, tehtävien tekemisestä, käytännön ohjausharjoittelusta oman asiakkaan kanssa sekä näyttökokeista.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan päiväopintoina ma-pe. Lähiopetusta sekä työssäoppimista on neljänä tai viitenä päivänä viikossa ja opintoja voi olla myös viikonloppuna, max 1 viikonloppu/kuukausi.

Opintomaksut ja opintojen rahoitus

Personal Trainer -koulutuksen opetusmaksu on 70 €/viikko (v. 2019) Lisäksi tulevat esim. eri liikuntamuodoista aiheutuvat kustannukset (kuten kuntosalikortti, uintimaksu) testeistä aiheutuvia kuluja sekä oppimateriaalikulut (kirjat, monisteet).

Opistolla on mahdollisuus ruokailla ja majoittua opintojen ajan.(hinnat v.2019)
92 €/ma-pe opetus, lounas tai päivällinen ja päiväkahvi
135 €/ma-pe opetus, kaikki ruuat ja majoitus 2 hh

Opinnot ovat päätoimisia ja oikeuttavat opinto-/aikuiskoulutustukeen. Lisätietoja opintotuesta: www.kela.fi/opiskelijat ja aikuisopiskelijatuesta http://www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille/

Opintoihin on mahdollista anoa opintosetelirahoitusta suoraan opistolta. Opintoseteli voidaan myöntää työttömälle, maahanmuuttajalle, alhaisen pohjakoulutuksen omaavalle, oppimisvaikeuksia kokevalle sekä peruskoulun päättäneelle ilman ammatillista koulutusta olevalle nuorelle. Lisätietoja opintosetelistä opistolta.


Hakeutuminen opintoihin

Hyvä taustakoulutus koulutukseen hakeutuvalle on terveys- tai liikunta-alan koulutus ja/tai kokemus, mutta kaikki liikunta- ja terveysalasta kiinnostuneet voivat hakea.

Haku 31.5.2020 mennessä.