VAUDE!-ERITYISLINJA

29.8.2016 - 19.5.2017

Kenelle:
Vaude! on tarkoitettu nuorille tai nuorille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa yksilöllisen opetussuunnitelman (mukautettu opetus, erityisopetus ja harjaantumisopetus) mukaan.

Sisältö:
Vaude! on kansanopistolinja, jolla opiskelija voi rakentaa oman elämänsä itsenäisyyttä ja tulevaisuutta. Linjalla ohjataan opiskelijaa arkipäivän toimintojen, vuorovaikutustaitojen ja yhteiskuntavalmiuksien harjoitteluun, elämänhallintaan ja itsenäistymiseen. Vaude!-linjan opetussuunnitelmassa painottuvat itsenäisen elämän perustaidot kuten arjenaskareet (ravitsemus, ruuanlaitto ja puhtaanapito), oma terveys ja hygienia, yhteiskuntatieto, rahankäyttö, ajan kuluminen, asiointi, vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset taidot.

Jokaiselle erityislinjan opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajansa sekä kotikunnan kehitysvamma-alan työntekijän kanssa. Opiskelun tavoitteet laaditaan jokaiselle hänen omat vahvuutensa, voimavaransa ja elämäntilanteensa huomioiden. Opiskelun aikana tuetaan opiskelijan kehittymistä kohti ammatillisia jatko-opintoja ja/tai itsenäistä elämää.

Koulutuksen kokonaiskesto:
Linjalla opiskellaan 1-2 vuotta yksilöllisen opetussuunnitelman mukaisesti. Yhden opiskeluvuoden laajuus on 32 opintoviikkoa.

Kustannukset:
100€/viikko, joka sisältää opetuksen ja ruokailun (lounas sekä välipala).

Hakeminen:
Hakuaika 30.6.2016 mennessä hakulomakkeella

Erityislinjalle otamme 10 - 12 opiskelijaa.