NäPPäRIT -VERKKOKURSSI 2020

Kesä 2020

Näppärikurssilla soitetaan kansanmusiikkiin pohjautuvaa musiikkia rennosti ja yhdessä tehden. Tällä kertaa koronarajoitusten vuoksi kurssi on toteutettu verkossa, jolloin osallistujat voivat harjoitella omia stemmojaan stemmakohtaisten opetusvideoiden avulla ja yhteissoitto tapahtuu yhteissoittovideoiden parissa.

Näppärikurssilla opetellaan viisi kappaletta. Kappaleisiin on sovitettu eri tasoista soitettavaa useille eri soittimille. Katso tarkempi, soitinkohtainen kurssikuvaus alta. Voit valita opeteltavan stemman oman tasosi mukaan ja vaihtaa tarvittaessa helposta vaikeampaan tai päinvastoin. Yhteen kappaleeseen kaikki osallistuvat laulamalla (saat luettavaksesi myös nuotit, mutta erillistä stemmaopetusta kappaleeseen ei ole). Verkkokurssilla sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus kurkistaa myös muidenkin, kuin oman pääinstrumenttisi soittotunneille!

Käytettävissä olisi hyvä olla tietokone tai tabletti, jossa on riittävän iso näyttö, jotta kurssilainen näkee hyvin opettajan opetuksen omalla stemmavideolla. Myös kuulokkeiden käytöstä saa hyvän lisän, sillä hitaissa yhteissoitto kappaleissa on miksaus tehty siten, että oppilaan oikeasta kuulokkeesta kuuluu stemmasoitto ja vasemmasta kuulokkeesta yhteissoitto. Mutta kurssille voi osallistua muiltakin mobiililaitteilta ja ilman kuulokkeita. Lisäksi kurssilaisen tulee itse monistaa omat nuotit, jotka ovat saatavilla verkko-opetusalustalla.

Kurssin hinta on 65€/ kurssilainen ja 85€/perhe. Jokainen kurssilainen on ilmoitettava erikseen. Perhealennus huomioidaan maksajan tietojen mukaan.
Kurssi toteutetaan Microsoft Teams –opetusalustalla, jonne lähetetään kutsu sähköpostilla.


Ilmoittautuminen viimeistään 8.7.2020 sähköisellä lomakkeella
(Huom! ilmoitathan kaikki samaan perheeseen kuuluvat samana päivänä, kurssikutsujen lähettämisen ja laskutuksen helpottamiseksi.)

Vielä ehdit mukaan verkkonäppäreihin!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tämän instrumenttikohtaisen kurssikuvauksen avulla pystyt muodostamaan kuvan siitä, minkälaista kurssisisältöä kullekin soittimelle on luvassa:


Laulu:
Yksi kurssin kappaleista on sellainen, johon kaikki kurssilaiset osallistuvat pääasiassa laulaen. Lisäksi mukana on toinen kappale, jossa laulun lisäksi myös soitetaan. Voit toki myös valita pelkästään laulun myös tässä kappaleessa.

Jousisoittimet:

Yleistä jousisoittimien tasomerkinnöistä:

A= vasta-alkajat, yleensä kaikista pienimmät soittajat eli Easyt, tarkoittaen, ei ole juurikaan soittanut vielä sormilla, vaan mennään pitkälti vapailla kielillä eikä vielä lueta nuotteja
A+= on jo vähän kokemusta sormilla soittamisesta, luetaan jo vähän nuotteja ainakin sorminumeroiden kanssa, kuitenkin soitetaan pääosin Easyjä
A-B= Kykenee soittamaan jo helppoja melodioita hitaasti, luetaan jo vähän nuotteja ainakin sorminumeroiden kanssa
B= Helpot melodiat taittuvat nopeammassakin tempossa, luetaan nuotteja ainakin sorminumeroiden kanssa
B-C= Pystyy soittamaan jo vaikeampiakin melodioita, ehkä soittamaan myös asemissa
C= C-ryhmä soittaa hieman vaativampia stemmoja. Useimmiten C-ryhmä opettelee kaikista kappaleista myös melodian. Eli C-tason nuotit opetellaan, jos on jo paljon soittokokemusta, luetaan nuotteja ja soitetaan asemissa.


Viulu:
Viuluille löytyy A:sta -B:hen -tasoista soitettavaa kaikissa kappaleissa, osassa kappaleista on myös C-tasoa. Vapaakielistemmoja on kolmessa kappaleessa. Helpompiin stemmoihin on myös lisätty sorminumerot. Stemmakohtaiset opetusvideot löytyvät neljään kappaleeseen.

Alttoviulu:
Alttoviuluilla on A:sta -B:hen -tasoista soitettavaa kaikissa kappaleissa, osassa kappaleista on myös C-tason stemmoja. Vapaakieli/1-sormistemmoja on kolmessa kappaleessa. Helpompiin stemmoihin on myös lisätty sorminumerot. Stemmakohtaisia opetusvideoita löytyy neljään kappaleeseen.

Sello:
Selloilla on A:sta -B:hen -tasoista soitettavaa kaikissa kappaleissa, osassa kappaleista on myös C-tason stemmoja. Vapaakieli/1-sormistemmoja on kolmessa kappaleessa. Helpompiin stemmoihin on myös lisätty sorminumerot. Stemmakohtaisia opetusvideoita löytyy neljään kappaleeseen.

Kontrabassot ovat Näppäreissä osa komppiryhmää. Katso tasokuvaus komppisoittimien kohdalta.


Komppisoittimet:

Harmooni/Piano
Harmoonin soittajat soittavat sointumerkeistä; vasemmalla bassoääni, oikealla kolmisointu. Harmooneille on kahden eri tason opetusvideot. Helpommassa pärjää osaamalla perusmuotoiset kolmisoinnut (C-D-E-G-A), vaativammassa käytetään myös sointukäännöksiä ja vaihtobassoja. Stemmakohtaiset opetusvideot on neljään kappaleeseen.

Kitara
Kitarat soittavat komppia sointumerkeistä. Perussoinnuilla pärjää tällä kurssilla pitkälle. Kitaroille on kahden eri tason opetusvideot. Helpommassa pärjää avosoinnuilla (käytetään vapaita kieliä soinnussa), lisäksi opetellaan myös muita helppoja sointuotteita. Vaativammassa käytetään avosointujen lisäksi muita sointuotteita ja -käännöksiä. Neljään kappaleeseen on kitaroille omat, stemmakohtaiset opetusvideot.

Kontrabasso
Basson tehtävä on toimia komppisoittimena. Bassot soittavat enimmäkseen sointumerkeistä pizzicatoa, eli näppäillen. Bassolle on kahden eri tason opetusvideot. Helpommassa pärjäät vapailla kielillä ja helpoilla sormituksilla, vaativammassa soitetaan enemmän vaihtobassoja ja bassokulkuja. Bassoille on omat, stemmakohtaiset opetusvideot neljään kappaleeseen.

Puhaltimet:
Näppäriohjelmisto pohjautuu pohjoismaiseen pelimannimusiikkiperinteeseen, jossa jousisoittimet ovat keskiössä. Puhaltimet ovat tulleet myöhemmin mukaan. Tästä syystä puhaltimille on muodostunut omaa roolinsa, jossa puhaltimet tukevat kokonaisuutta omalla rikkaalla saundillansa. Eri puhaltimia on olemassa laaja kirjo, joilla kaikilla on omat tekniset rajaukset, joiden mukaan stemmoja on sovitettu. Puhaltimista on pyritty saamaan aikaan oma itsenäinen sektio, joka luo oman värinsä Näppäreiden sointiin. Stemmoja on kirjoitettu seuraaville soittimille: käyrätorvi trumpetti/kornetti, pasuuna, alttosaksofoni, huilu ja klarinetti. Huiluille ja klarineteille on omat opetusvideot neljään kappaleeseen, muiden puhaltimien opetus tapahtuu yhtenä ”sektiona”.
Puhallinsektion opettajana toimii puhallinsoittimiin erikoistunut opettaja, mutta hän ei itse soita näitä kaikkia soittimia. Tästä syystä stemmoja ei opeteta kyseisen stemman soittimella, vaan jollain muulla puhaltimella.

Osassa soittimia, kuten trumpeteissa, on stemma jaettu osittain kahteen päällekkäin olevaan viivastoon.

Tällöin pidemmällä olevat soittajat voivat soittaa nämä ylempään viivastoon jaetut osiot ja soittaa muuten kaiken muun normaalisti. Näin ollen trumpettistemma sisältää tavallaan kaksi stemmaa eli korkeamman ja matalamman.

Jotkin stemmat toimivat myös toiselle puhaltimelle. Esimerkiksi klarinetit voivat halutessaan valita omaksi easy-stemmakseen Trumpet in Bb -stemman, jos oma stemma näyttää liian haasteelliselta.

Huiluille ja klarineteille on kirjoitettu myös jonkin verran omia stemmoja, mutta nämä puhaltimet voivat soittaa myös melodioita. Huiluille ja klarinetille löytyy omat opetusvideot neljään kappaleeseen.

Sektiopuhaltimilla ei ole tasoeroja, stemmat ovat suunnilleen samaa tasoa. Mukana pärjää, jos on soittanut 2-3 vuotta tai tehnyt esim PT1-tason. Nuotinlukutaitoa tarvitaan, sormituksia on kirjoitettu avuksi


Muut:

Haitari:
Haitareille on kahden eri tason opetusvideot neljästä kappaleesta. Lyhyemmän aikaa soittaneet pärjäävät hyvin muutamalla äänellä, pidemmälle ehtineet pääsevät soittamaan melodioita ja komppia sointumerkeistä.

Kantele:
Kanteleet on jaoteltu pienkanteleisiin ja isoihin kanteleisiin. Pienkanteleet käsittävät 5-15-kieliset kanteleet, ja kurssi sisältää erilliset opastukset 5-kielisille, joille on tehty omat helppotasoiset stemmat ja 10-15-kielisille, joilla soitetaan sointuja. Isoille kanteleille on koottu sille soveltuvia melodioita, stemmoja ja säestyksiä, joista voi valita mielekästä oman tasoista soitettavaa. Kaiken kokoisista kanteleista, eli 5-kielisestä, 10-15-kielisestä ja isosta kanteleesta löytyy omat opetusvideot neljään kappaleeseen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taiteen edistämiskeskus tukee Näppärit Verkkokurssi 2020 järjestämistä.