HALLINTO

Opiston ylläpitäjänä ja omistajana toimii Kaustisen Evankelisen Opiston kannatusyhdistys ry. Kannatusyhdistys kokoontuu kaksi kertaa vuodessa; syys- ja kevätkokoukseen. Kokouksissa käsitellään mm. Opiston sääntömääräisiä asioita.
Kannatusyhdistyksen vuosikokous asettaa Opiston johtokunnan. Johtokuntaan kuuluu 10 jäsentä, henkilökunnan edustaja ja rehtori. Opiston johtokunta kokoontuu keskimäärin 10 kertaa vuodessa.